روزگاری وقتی صحبت از رانندگی می شد، برخی ها می گفتند که فلان شخص رانندگی بسیار خوبی دارد، دست فرمانش عالیست، کنترل خوبی دارد و ... و یا در سطح های کلان همیشه افرادی هم زبان زد خاص و عام چه در تصادف نکردن و چه در تصادف کردن ( مثل بدلکاران ) بودند که با رانندگی اسم و رسمی برای خود یافته بودند، اما حالا ...

مطالعه بیشتر...