امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به پایین ترین نقطه ای که پیستون در حرکت رفت و برگشتی خود در سیلندر به آن می رسد، نقطه ی مرگ پایین گفته می شود، در آن نقطه پیستون پس از رسیدن به پایین ترین حد، حرکت برگشتی خود را به طرف نقطه ی مرگ بالا طی می کند و آن را با ( B.D.C ) نشان می دهند.

( تصویر برگرفته از 86.43.94.97 )

ادامه دارد ...

لطفاً نظر دهید ...

نویسنده : رضا بهرامی