قوانین و مقررات رانندگی

یکی از نیازهای افراد جامعه ، آشنایی با قوانین و مقررات است. انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی بهتر ، موظف به انجام اقداماتی است که در قالب قوانین و مقررات تدوین گردیده است. بر این اساس یکی از نیازهایی که برای کاربران ترافیک با هدف رانندگی بهتر و ارتقاء ایمنی ترافیک تهیه گردیده مجموعه مدونی از قوانین و مقررات ترافیک می باشد که با رعایت و انجام این قوانین توسط رانندگان ، ایمنی ترافیک افزایش پیدا می کند. در این قسمت سعی می شود مجموعه کاملی از قوانین ترافیکی برای آشنایی کاربران در حوضه ی ترافیک آورده می شود. بدیهی است آشنایی با قوانین و مقررات و رعایت آن ، بهبودی وضعیت ترافیک، سلامتی شهروندان و کاهش سوانح ترافیکی را به ارمغان می آورد.

تعریف ها : ( فصل اول آیین نامه راهنمایی و رانندگی )

در این قسمت اصطلاحاتی که در حوزه ترافیک کاربرد دارد و برای آشنایی کاربران وسایل نقلیه ضروری است به اختصار تعریف می گردد.

- آزاد راه : به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر هر طرف رفت و برگشت و دو طرف آن نیز محصور و در تمام طول آزاد راه از هم کاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله ی راههای فرعی که از زیر یا بالای آزاد راه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

- ابطال گواهینامه : سلب اعتبار قانونی گواهی نامه رانندگی است.

- اتومبیل :

اتومبیل مدارس :

اعتبار برگ معاینه فنی :

ایستادن :

ایستادن ممنوع ( توقف مطلقا ممنوع ) :

برگ یا برچسب معاینه فنی :

بزرگراه :

پلاک :

پلیس مدرسه :

پیاده :

پیاده رو :

پیچ ( قوس افقی ) :

ترافیک ( شدآمد ) :

تقاطع :

توقف :

توقف سنج ( پارکومتر ) :

توقف ممنوع :

توقیف گواهینامه رانندگی :

جاده :

جاده اصلی :

جاده خصوصی :

جاده فرعی :

چراغ توقف ( چراغ ترمز ) :

چراغ جانبی جلو ( چراغ های کوچک جلو ) :

چراغ جانبی عقب ( چراغ های کوچک عقب ) :

چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل :

چراغ دنده عقب :

چراغ رانندگی ( نوربالا ) :

چراغ راهنما :

چراغ عبور ( نور پایین ) :

چراغ مه :

حریم تقاطع :

حق تقدم عبور :

خط ایست :

خط تغییر سرعت :

خط عبور :

خط عبور دوچرخه :

خط کمکی :

خط ویژه :

خم ( قوس عمودی ) :

خودرو :

خیابان :

خیابان اصلی :


 

راهی است که در برخورد با راه های دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علائم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.

 

راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر است و یا با نصب علائم راهمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.

 

به دستگاه هایی اعم از پنکه، کولر و یا بخاری گفته می شود که هوای درون وسیله ی نقلیه را جابه جا و یا دمای آن را کاهش و یا افزایش دهد.

 

کسی که هدایت وسیله ی نقلیه ی موتوری و غیرموتوری و همچنین حرکت دادن حیوانات را به صورت واحد یا گله و رمه داشته باشد.

 

عبارتست از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده می شود.

« با توجه به تعریف ذکر شده، شما باید در هنگام حرکت در شبکه راه ها به حقوق دیگران احترام بگذارید. همواره توجه داشته باشید راه یک فضای عمومی است که متعلق به تمامی شهروندان بوده و حفظ حقوق سایر کاربران راه در هنگام تردد وظیفه ای قانونی و انسانی می باشد. »

 

به راه هایی گفته می شود که برای عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در مورد چراغ ها، عبارت از سطح قابل دیدی است که نور از آن منتشر می شود و در مورد منعکس کننده نور عبارت از سطح قابل دیدی است که نور را منعکس می کند.

 

بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط های عبور رفت و برگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه به کار می رود.

 

عدد یک یا چند رقمی و حروفی که از طرف راهنمایی و رانندگی روی پلاک های ویژه منقوش و در عقب و جلو وسیله ی نقلیه نصب می شود.

 

سندی است که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامل محل سکونت وی و تاریخ انتقالات و تغییرات انجام شده از سوی راهنمایی و رانندگی در آن درج و به آخرین مالک تسلیم می گردد.

 

تغییر تدریجی ارتفاع سطح تمام شده راه در امتداد طولی مسیر را شیب می گویند.

 

وزن بار یا تعداد مسافری که از طرف کارخانه سازنده با تأیید وزارت صنایع و معادن برای وسیله ی نقلیه تعیین گردیده است.

 

هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تابلو، چراغ راهنمایی و رانندگی، خط کشی، نوشته و ترسیم و همچنین تجهیزات هدایت کننده، سوت، حرکت دست و غیره که به وسیله ی مقامات صلاحیت دار برای کنترل و تنظیم عبور و مرور تعیین و به کار برده می شود.

 

کارت یا برگه ای است که با پرداخت پول تهیه می گردد و به وسیله ی آن اجازه توقف در مکان و زمان معین به خودرو داده می شود.

 

کارتی که مشخصات مالک و وسیله ی نقلیه ی شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله ی نقلیه تسلیم می گردد.

 

تسمه ای که نیم تنه ی بالایی راننده و هر یک از سرنشینان را تحت کنترل و مهار ایمن خود قرار می دهد تا در هنگام ضرورت، همچون کاهش ناگهانی سرعت یا توقف آنی خودرو که ممکن است ناشی از ترمز یا برخورد با جسم دیگر یا حوادث دیگر باشد، مانع از جداشدن سرنشینان و راننده از صندلی خود و اصابت به شیشه ی جلو یا دیگر قسمت های درونی و یا پرتاب شدن به بیرون خودرو شود و حداقل دارای دو نقطه اتکا باشد.

 

راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر 6 متر باشد.

 

گذرگاهی در تقاطع راه ها، امتداد پیاده روها، سواره روها، روگذر ها یا زیرگذر ها یا هر محل دیگری از سواره رو که به وسیله ی خط کشی یا میخکوبی یا علائم دیگر، برای عبور پیادگان اختصاص داده شده است.

 

اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می شود.

« آیا می دانید صدور گواهینامه رانندگی حقی را برای افراد ایجاد نمی کند. دادن گواهینامه ی رانندگی تنها یک امتیاز و مجوز رانندگی می باشد که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و در صورت تشخیص، وفق مقررات می تواند مجددا امتیاز داده شده را سلب و گواهینامه رانندگی را ضبط و ابطال نماید. »

 

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می شود. برای رعایت این برتری حرکت پیادگان از عرض خیابان کنترل می شود. راه های شریانی درجه دو شبکه اصلی راه های شهری را تشکیل می دهند که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می نمایند و عبارتند از :

 

راهی است که ارتباط بین خیابان های جمع و پخش کننده و بزرگراه ها را برقرار می کند. در این معابر فاصله های بین تقاطع نسبت به بزرگراه ها کمتر است.

 

راهی است که ارتباط بین خیابان های محلی و خیابان های شریانی اصلی را برقرار می کنند. در این خیابان ها محل عبور عابران پیاده از عرض خیابان باید مشخص باشد.

 

 

 

 

 

 

درباره ما

 ما اعضای گروه گاراژ؛ همچون شما، به خودروها علاقه مند هستیم، و آنها را جزئی از دوستان خود می دانیم، با برخی از آنها خاطره، به برخی از آنها نیاز و به همه شان علاقه داریم.

و حالا آمده ایم تا این وب سایت را که حاصل سالها تلاش و تحقیق است را به دوستان خودمان یعنی شما عزیزان ارائه دهیم تا شاید باعث گذران ساعات خوب و خوشی با توجه به علاقه شما به خودرو شود.

از اینکه مهمانی ما را پذیرفتید؛ بی نهایت خوشحال و سپاسگذاریم.

امضاء : مدیریت

هسته ی فکری گاراژ به دنبال چیست ؟

همه روزه وب سایتهای جدیدی در زمینه ی اطلاع رسانی مسائل مربوط به خودروها ساخته می شود اما معمولا سایتهایی خبری هستند که اکثراً اخبار تکراری را انتشار می دهند، ما کمبود یک دانشنامه اینترنتی در زمینه ی خودروها را احساس می کردیم ؛ وب سایتی که شاید با وجود آن دیگر نیازی نباشد که برای تصمیم گیری در مورد موضوعی مرتبط با خودروها ده ها سایت را زیر و رو کنیم، ایجاد محیطی که دانش های پایه و ثابت را آموزش دهد و همچنین فناوری های روز را به فارسی زبانان معرفی کند تا همه داناتر و برای مدت بیشتری رانندگی کنیم، شعار ما این است که هرچه بیشتر بدانیم کمتر اشتباه می کنیم.