امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واکنش سوختن، یکی از اصلی ترین واکنشهای شیمیایی است که عمدتا با تولید نور و گرما همراه است، در واکنش سوختن انرژی آزاد شده علاوه بر انتشار به صورت گرما با تجزیه ی مواد قابل اشتعال و همچنین تولید گازهایی بعد از سوختن تا شعاعی بیشتر از حجم همان مواد موجب انتشار موج و نیرو می شود !

مخترعان خودروهای بنزینی در واقع سعی کردند با کنترل این نیروی تولید شده و تبدیل آن به نیروی مکانیکی، انرژی لازم برای به حرکت در آوردن خودرو را تامین کنند.

در خودروها از آنچه که به عنوان سیلندر از آن یاد کردیم استفاده می شود تا احتراق درون آن اتفاق بیاُفتد و با ایجاد فضایی تقریباً بسته نیروی تولید شده توسط فرایند سوختن را به سوی که خودشان دوست دارند و به سوی پیستون هدایت کنند.

هر سیلندر خودرو در ساده ترین حالت به یک محفظه ی استوانه ای سر پر گفته می شود که دو دریچه کوچک متحرک در بالا برای ورود سوخت و خروج مواد حاصله از احتراق تعبیه شده است که علاوه بر حضور یک شمع الکتریکی در دیواره ی سیلندر قسمت انتهایی آن هم کاملا با دریچه ی متحرک و دوار پیستون محصور شده است.

تمام وظیفه ی سیستم جرقه زنی این است که وقتی این سوپاپ ها و پیستون در هماهنگی قرار دارند، در بهترین زمان ممکن و برای مشتعل کردن ترکیب سوخت و اکسیژن، جرقه لازم را ایجاد کند.

سیستم جرقه زنی باز هم در ساده ترین حالت شامل باطری، دینام، کوئیل و دلکو، وایر شمعها و خود شمعها، محفظه ی سیلندر، سوپاپها و پیستون می شود.

جریان برق از  باطری به کوئیل انتقال داده می شود و در آنجا با استفاده از ساختار کوئیل به چندین هزار برابر میزان اولیه افزایش داده می شود و به دلکو فرستاده می شود ... دلکو این جریان را بین شمعها تقسیم کرده و در زمان درست با استفاده از وایر شمع آن را برای مدت بسیار کوتاهی به شمع می رساند تا شمع هم جرقه ی لازم را تولید کند.

در این بین نقش دینام بعد از روشن شدن خودرو شروع می شود و دینام وظیفه دارد که از این به بعد علاوه بر اینکه وظیفه ی باطری را بر دوش بکشد، باطریرا هم دوباره شارژ کند.

ادامه دارد ...

لطفا نظر دهید ...

نویسنده : رضا بهرامی